Varaus- ja peruutusehdot

AuroraHut Oy

Sievintie 222, 84100 Ylivieska

myynti@aurorahut.com

Y-tunnus: 2876613-9

Nämä ehdot ovat AuroraHut kauppiaan yleiset varaus- ja peruutusehdot. AuroraHut Oy noudattaa kauppiaskohtaisia ehtoja välittäessään AuroraHut kauppiaan palveluita. Kauppiaskohtaiset ehdot ovat erikseen löydettävissä kunkin kauppiaan omilta varaussivuilta.

[Yrityksen nimi] (myöhemmin kauppias) noudattaa majoituskohteen (myöhemmin kohde) vuokrattavissa ja varattavissa olevissa palveluissa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut [Yrityksen nimi] sopimusehdoissa mainitun maksun kokonaisuudessaan.

1. Yleiset ehdot

 1. Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 2. Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja saattavat vaihdella.
 3. Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 4. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 5. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

2. Varauksen tekeminen ja maksu

 1. Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 2. Varauksen voi tehdä verkkopalvelussa. Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kun asiakas on maksanut varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti.
 3. Asiakkaan tekemä varaus on vahvistettu ja sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 4. Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi. Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaana.
 5. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.
 6. Asiakkaan tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Muussa tapauksessa kohdetta ei luovuteta asiakkaan käyttöön.
 7. Varauksen voi tehdä myös kauppiaan asiakaspalvelun kautta, jolloin noudatetaan kauppiaan asiakaspalvelun antamia varaus, maksu- ja peruutusehtoja.

3. Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

 1. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti kauppiaan osoitteeseen: [Yrityksen sähköpostiosoite].
 2. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kauppiaalle.
 3. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 4. Toimistoajan (ma-pe 8:30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.
 5. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • Kun varauksen alkamiseen on aikaa [30] vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on [XX%] koko varauksen hinnasta.
  • Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle [30] vrk, mutta vähintään [21] vrk, peritään [50]% kohteen varauksen hinnasta.
  • Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle [21] vrk peritään koko varauksen hinta.
 6. Sesonkiaikoina (XX.XX. – XX.XX. ja XX.XX. – XX.XX. välisinä aikoina) varaus tulee peruuttaa vähintään XX vrk etukäteen. Muussa tapauksessa joudumme perimään koko varauksen hinnan.
 7. Alennus / kampanjakoodilla varatuista kohteista peritään aina koko varauksen hinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 8. Asiakkaalla ei ole oikeutta maksunpalautukseen;
  • jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen kohteen vuokra-ajan päättymistä.
  • jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai sinne saavutaan myöhästyneenä.
 9. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen varauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijainti valtiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian, pandemian, sodan tai jonkun muun painavan syyn takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.
 10. Varauksen peruutukset maailmanlaajuisen tai paikallisen epidemian, pandemian tai sodan aiheuttamien matkustusrajoitusten takia tai asiakkaan oma päätös olla käyttämättä varaustaan tai keskeyttää varaus eivät muodosta Force majeure tilannetta.
 11. Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
  • Siirron tulee tapahtua viimeistään [21] vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on [XX] € (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko varauksen hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

4. Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 1. Mikäli kyseessä on ylivoimaisen este (force majeure), kauppiaalla on oikeus peruuttaa varaus. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
 2. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

5. Kohteen käyttöönotto

 1. Asiakkaalle toimitetaan maksuvahvistuksen yhteydessä ohjeet kohteen käyttöön liittyen.

6. Asiakkaan velvollisuudet ja kohteen käyttö

 1. Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.
 2. Asiakkaalla on käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustuksen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin varauksen voimassaoloaikana.
 3. Jos asiakas huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä kauppiaalle.
 4. Tupakointi on kielletty kaikissa kohteen sisätiloissa.
 5. Asiakas on velvollinen maksamaan kohteen siivouksesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että kohteen sisätiloissa on tupakoitu.
 6. Asiakas on velvollinen maksamaan kohteen siivoamisesta aiheutuvat ylimääräiset kulut, jos kohde joudutaan siivoamaan asiakkaan sairastaman tartuntataudin, täitartunnan, ludetartunnan tai muun vastaavan tartunnan takia.
 7. Lemmikkieläimet (pätee niissä kohteissa, joissa lemmikkieläimet ovat sallittuja).
  • Lemmikkieläimen tuomisesta kohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä.
  • Asiakas on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä etenkin kansallispuistoalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteessa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen.
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

7. Kohteen luovutus

 1. Asiakas luovuttaa kohteen ja mahdolliset avaimet lähtöpäivänä varausvahvistuksessa sovittuun kellonaikaan.
 2. Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) on siitä hyvä ilmoittaa kauppiaalle etukäteen.

8. Ylivoimainen este

 1. Kauppias ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt, kuten leväesiintymät, vesivahingot tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), tms. syyn takia, joka ei ole johtunut kauppiaan laiminlyönnistä, ja jonka seurauksia kauppias ei kohtuudella ole voinut estää.
 2. Kauppias ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

9. Vahinkojen korvaukset

 1. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan aiheutuneesta vahingosta kauppiaalle.
 2. Asiakas on velvollinen korvaamaan kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle.
 3. Asiakas on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

10. Valitukset

 1. Mahdolliset valitukset ja huomautukset on osoitettava mahdollisimman nopeasti ja viipymättä aiheen ilmaannuttua kauppiaalle.
 2. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää 2 viikon (14 vrk) kuluessa matkan / varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen [Yrityksen sähköpostiosoite].
 3. Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään 2 viikon (14 vrk) kuluessa sen saapumisesta.
 4. Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, on asiakkaalla oikeus saattaa riita-asia kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
 5. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti kauppiaalle varauksen aikana, katsotaan kohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa.
 6. Vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä kauppias ole niistä korvausvelvollinen.

11. Riitatapaukset

 1. Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
 2. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen sovitaan riidat kuluttajansuojalakiin perustuen.

12. Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

 1. Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen.
 2. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.
 3. Asiakas / käyttäjä sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana.
 4. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen.
 5. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
 6. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
 7. Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintitaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä.
 8. Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.
 9. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä kauppiaalle, mikäli palautus viivästyy.
 10. Kauppiaalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta [XX]% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 11. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
 12. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
 13. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
 14. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista kauppiaalle välittömästi.
 15. Kauppias vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä.
 16. Kauppias ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 17. Kauppias ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.